Sikkerhet og kjøpsbetingelser.

Personvern: For å kunne yte best mulig service, er det nødvendig for oss å ha tilstrekkelig informasjon om deg.

Vi forplikter oss til å oppbevare informasjon på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende lovbestemmelser om personvern i elektronisk kommunikasjon. Mottatt informasjon vil på ingen måte videreformidles til en tredje part.

Rettigheter: Ved handel hos oss gjelder forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.
Forbrukerrådet : Angre og bytterett.

Angrettskjema følger med e-post når man mottar bekreftelse på ordre/faktura, skjema kan også lastes ned her ved behov.

Angrerett; Skjema
.

Nyttige lenker
- Forbrukerinformasjon: Forbrukerrådet


- Fremtiden i våre hender: Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med over 25.000 medlemmer. Det overordnede målet vårt er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.